BẢNG GIÁ SEO

CƠ BẢN
10.000.000
Phù hợp cho Startup, SME
Mức độ cạnh tranh thị trường Dễ
Bảo hành trọn đời website
Hợp đồng tối thiểu 12 tháng
Audit website chuẩn SEO miễn phí
Tối ưu Google My Business (maps)
Quảng cáo truyền thông cơ bản
Biên tập nội dung Website
Cam kết trang 1 Google
Cam kết KPI tối thiểu 50 - 70%
Đăng kí ngay
SEO Tổng thể
25.000.000
Phù hợp Startup, SME ...
Mức độ cạnh tranh thị trường Vừa
Hợp đồng tối thiểu 9 tháng
Thiết kế / Audit website chuẩn SEO Free
Nghiên cứu từ khóa tốt nhất
Tối ưu Google My Business (maps)
Quảng cáo truyền thông nâng cao
Biên tập nội dung Website toàn diện
Xây dựng & tối ưu hệ thống vệ tinh, social
Cam kết trang 1-5 Google
Cam kết KPI tối thiểu 70%
Đăng kí ngay
DỊCH VỤ SEO overall+
Liên hệ báo giá
Phù hợp doanh nghiệp thương hiệu lớn
Mức độ cạnh tranh thị trường Khó
Hợp đồng tối thiểu 12 tháng
Thiết kế / Audit website chuẩn SEO Free
Nghiên cứu từ khóa tốt nhất
Tối ưu Google My Business (maps)
Quảng cáo truyền thông toàn diện
Biên tập nội dung Website toàn diện
Xây dựng & tối ưu hệ thống vệ tinh, social ...
Cam kết TOP 1 - 3
Cam kết KPI tối thiểu 90%
Đăng kí ngay