BẢNG GIÁ CONTENT

Basic
3.500.000
20 bài viết chuẩn SEO.
Số lượng 600 từ/bài viết.
Báo cáo qua Driver Google.
Nội dung chất lượng chuyên sâu.
Phân bổ số lượng content trên tháng hợp lý.
Bài viết 100% là Tiếng Việt.
Tối ưu SEO Onpage.
Tối ưu internal link theo chuẩn Google.
Tư vấn tối ưu Website.
Tư vấn lộ trình Content.
Hỗ trợ online 24/7.
Hỗ trợ Submit Google.
Theo dõi, đánh giá và cải tiến chất lượng bài viết.
Đăng kí ngay
Standard
5.500.000
20 bài viết chuẩn SEO
Số lượng 1500 từ/bài viết.
Báo cáo qua Driver Google.
Tối ưu UI-UX theo chuẩn người viết content.
Nội dung chất lượng chuyên sâu.
Phân bổ số lượng content trên tháng hợp lý.
Bài viết 100% là Tiếng Việt.
Tối ưu SEO Onpage.
Tối ưu internal link theo chuẩn Google.
Tư vấn tối ưu Website.
Tư vấn lộ trình Content.
Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ Submit Google.
Theo dõi, đánh giá và cải tiến chất lượng bài viết.
Đăng kí ngay
Professional
4.500.000
30 bài viết chuẩn SEO.
Số lượng 800 từ/bài viết.
Báo cáo qua Driver Google.
01 hình ảnh tự thiết kế.
Nội dung chất lượng chuyên sâu.
Phân bổ số lượng content trên tháng hợp lý.
Bài viết 100% là Tiếng Việt.
Tối ưu SEO Onpage.
Tối ưu internal link theo chuẩn Google.
Tư vấn tối ưu Website.
Tư vấn lộ trình Content.
Hỗ trợ online 24/7.
Hỗ trợ Submit Google.
Theo dõi, đánh giá và cải tiến chất lượng bài viết.
Đăng kí ngay
Enterprise
6.500.000
30 bài viết chuẩn SEO.
Số lượng 1000 từ/bài viết.
Báo cáo qua Driver Google.
Tối ưu UI-UX theo chuẩn người viết content.
02 hình ảnh tự thiết kế.
Khai báo Schema tiêu chuẩn.
Nội dung chất lượng chuyên sâu.
Phân bổ số lượng content trên tháng hợp lý.
Bài viết 100% là Tiếng Việt.
Tối ưu SEO Onpage.
Tối ưu internal link theo chuẩn Google.
Đăng kí ngay
Diamond
8.500.000
30 bài viết chuẩn SEO
Số lượng 1500 từ/bài viết.
Báo cáo qua Driver Google.
Tối ưu UI-UX theo chuẩn người viết content.
03 hình ảnh tự thiết kế.
Khai báo Schema tiêu chuẩn.
Nội dung chất lượng chuyên sâu.
Phân bổ số lượng content trên tháng hợp lý.
Bài viết 100% là Tiếng Việt.
Tối ưu SEO Onpage
Tối ưu internal link theo chuẩn Google.
Tư vấn tối ưu Website.
Tư vấn lộ trình Content.
Hỗ trợ online 24/7.
Hỗ trợ Submit Google
Theo dõi, đánh giá và cải tiến chất lượng bài viết.
Đăng kí ngay